Tandhälsa

Regionens vision Världens friskaste befolkning 2020 omfattar även munnen och tänderna. Regionens folktandvård är en viktig aktör i folkhälsoarbetet och fokus ligger på kost och tobaksprevention.

Sköt om dina tänder

På webbplatsen 1177.se hittar du fakta och råd om hur du tar hand om dina tänder.

Om tandvård på 1177.se

Vid all tandvårdsbehandling står de sjukdomsförebyggande insatserna i centrum. Vi lägger stor vikt på att tidigt identifiera riskindivider och sätta in åtgärder för att förhindra tandohälsa.

Här kan du läsa mer om några av de insatser vi gör på området tandhälsa.

Tobaksfri Duo

Tobaksfri Duo tobaksförebyggande arbete riktat till ungdomar i årskurs 6-9 som Folktandvården arbetar med sedan 1997. Tobaksfri Duo är idag en permanent verksamhet inom Region Västerbotten och drivs av regionens folkhälsoenhet och Folktandvården i nära samarbete med samtliga kommuner och skolor.

Mer om Tobaksfri Duo

Stöd att sluta med tobak

Folktandvården och hälsocentralerna i Västerbotten erbjuder stöd att sluta med tobak i grupp eller individuellt.

Regionens tobaksförebyggande arbete

Bodil krokodil

Bodil krokodil har utvecklats som en del i regionens stora satsning på barn och ungas hälsa, Salut. Bodil krokodils verktygslåda är ett pedagogiskt material som uppmärksammar hur viktigt det är att skapa goda rutiner för att barn ska få en god tandhälsa.

Mer om Bodil krokodil

Kampanj för goda matvanor

Folktandvården och hälsoutvecklarna i de fyra nordligaste länen har tagit fram ett gemensamt kampanjmaterial för att främja matvanor som är bra för tandhälsan i synnerhet, men också allmänt hälsofrämjande.

Matvanor och tandhälsa