Bild- och funktionsmedicin

Här finns information om förberedelser och eftervård i samband med PET CT-undersökningar.

Informationen riktar sig till dig som arbetar inom vården och har patienter som ska utföra en undersökning hos Nuklearmedicin. Här beskrivs förberedelser och eftervård vid undersökningar.

Vår strävan är att informationen ska bidra till att patienter känner sig välinformerade och delaktiga, och att undersökningen ska ge svar med hög kvalitet och säkerhet.