Länkar

Bl.a. länkar som nämns i de olika avsnitten

Akut porfyri (Databas)
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
Cancercentrum
Diabeteshandboken
Eurpean Society of Cardiology, riktlinjer, m.m
European Stroke Organisation
FASS
FRAX
FYSS
Infektioner under graviditet
Internetmedicin
JANUS (amning, fosterskador, interaktioner, miljö)
LIC - Läkemedelsinformationscentraler i Sverige
Läkemedelscentrum Region Västerbotten
Läkemedelsverket
Läkemedelsboken (interaktiv)
Medicininstruktioner
Medline (PubMed) m.m.
RELIS - producentobunden läkemedelsinfo, Norge
SBU
SIL - Svensk informationsdatabas för läkemedel
Sjukvårdsrådgivningen
SKL - Sveriges Kommuner och Region
Socialstyrelsen
SSTH (Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas)
STRAMA - Samverkan mot antibiotikaresistens
Svenska infektionsläkarföreningen
Svensk lungmedicinsk förening
TLV - Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket