Tandvård

Antibiotikaprofylax
Behandling av marginala och apikala abscesser
Medel vid bakteriell infektion 
Medel vid svampinfektioner
Medel vid virusinfektioner
Medel vid sjukdomar i munhålan
Muntorrhet
Lugnande medel

En mer utförlig kunskapssammanställning och behandlings- och preparat­rekommendationer finns i Tandvårdens läkemedel, som finns på regionens intranät LINDA under Folktandvården och under Vård - Läkemedel – Fakta för förskrivare samt även på www.regionvasterbotten.se under Vård och hälsa – Tandvårdens läkemedel

Antibiotika ska bara ordineras om patienten är allmänpåverkad (feber, sjukdomskänsla) eller om det föreligger tecken på, alternativt risk för, spridning av infektionen. Se STRAMA.se under tandvårdsstrama

Behandling av parodontit

Vid fördjupade patologiska tandköttsfickor som persisterar och uppvisar fortsatt fästeförlust trots depuration och parodontal­kirurgi hos väl­koopere­rande patient, remitteras patienten till specialist.

Medel vid smärta - se kapitel om smärta

Observera begränsningen av tandläkares förskrivningsrätt enl. HSLF-FS 2016:34.

Behandling av smärta i käksystemet

För behandling av smärta i käkleden (artrit) rekommenderas NSAID. För smärta av myogen genes i käkar-ansikte-huvud rekommenderas i första hand receptfria analgetika.

Vid akuta smärttillstånd

naproxen

t.ex Pronaxen*

Vuxna 250 – 500 mg x 2, maximal dygnsdos 1000 mg
Barn >5 år 125 mg x 2

 

ibuprofen

tabl

t.ex. Brufen*

Vuxna och barn över 12 år: 200–400 mg x 3–4, maximal dygnsdos 1200 mg
Barn 6–12 år: 200 mg x 1–3

paracetamol

tabl

t.ex. Alvedon*

Vuxna: 500–1000 mg x 4.
Barndosering: Se FASS.

Vid akut svår terapiresistent smärta

morfin

tabl 10 mg

Morfin

Vuxna 5–10 mg 1–4 ggr/dygn.
Barn: Bör endast ges till barn i samråd med barnmedicin eller specialisttandläkare inom pedodonti, bettfysiologi eller käkkirurgi

Medel vid illamående

meklozin

tabl

Postafen

*utbytbart