Neurologi

På LITA återfinns mer detaljerade rekommendatio­ner, såsom t.ex. handläggning av migrän och restless legs.

Medel vid migrän
Medel vid idiopatiskt restless leg syndrom (RLS)

Medel vid epilepsi
Diagnos och uppstart av behandling görs av eller i samråd med neurolog.

Medel vid Parkinsons sjukdom
Diagnos och uppstart av behandling görs av eller i samråd med neurolog.

Medel vid stroke
Se kapitel hjärta-kärl