Neurologi

Medel vid migrän
Läkemedelsutlöst huvudvärk
Medel vid trigeminusnerualgi
Medel vid idiopatiskt restless leg syndrom (RLS)
Sekundär prevention efter stroke

Medel vid Parkinsons sjukdom
Diagnos och uppstart av behandling görs av eller i samråd med neurolog.

Medel vid epilepsi
Diagnos och uppstart av behandling görs av eller i samråd med neurolog.