Osteoporos

Osteoporos är en mycket underbehandlad sjukdom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2020 prioriterar systematisk riskvärdering, utredning och behandling av patienter med benskörhetsfraktur mycket högt (prio 1). Personer med benskörhetsfraktur i rygg eller höft ska erbjudas benspecifik behandling (prio 2).

Rekommendationerna gäller för postmenopausala kvinnor samt män över 50 år. Med fraktur avses fraktur efter lågenergivåld (benskörhetsfraktur), vanligast i kota, handled, överarm, bäcken eller höft.

Kompletterande information kring bakgrund, riskfaktorer, utredning (ex provtagning) och handläggning av osteoporos finns på vårdpraxis.

Icke-farmakologisk behandling 
Kalcium och vitamin D
Benspecifik behandling
Behandling av de mest sjuka äldre
Hur länge ska man behandla?
Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling