Fråga om läkemedel

ELINOR - Evidensbaserad läkemedelsinformation i Norr Läkemedelsinformationscentralen ELINOR utreder patientrelaterade läkemedelsfrågor från sjukvården i Norra sjukvårdsregionen - en service öppen för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och andra med läkemedelsansvar.

Privatpersoner hänvisas till

Kostnad?

Kontakta ELINOR

Telefontid: Måndag - fredag kl 8.30-15.00 (övrig tid telefonsvarare)
Telefon: 090-785 39 10
E-post: elinor@regionvasterbotten.se 

Ställ en fråga till Elinor

 Namn


Befattning


Klinik/Arbetsställe


Postadress


Postnummer, ort


Telefon dagtid


E-post


Fråga


Hur snabbt önskas svar? (ange alt. 1 vecka, 1-2 v samt över 2 v)

Bedömer du frågan som mer akut får du höra av dig till elinor@vll.se eller 090-785 39 10

Behandling av lämnade uppgifter (GDPR)

Om Elinor

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR svarar på patientrelaterade läkemedelsfrågor från sjukvården, en service för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och andra med läkemedelsansvar. Vi tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel.

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR svarar på läkemedelsfrågor från sjukvården och tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel.

Frågorna kan t.ex. röra preparatval, misstänkta biverkningar, möjliga interaktioner eller risker med läkemedel under graviditet och amning i enskilda patientsituationer. Utredning av en frågeställning baseras på de kliniska uppgifterna och på kritisk värdering av tillgänglig information i form av originallitteratur, handböcker och medicinska databaser. På Elinor samarbetar personal med farmaceutisk och medicinsk kompetens för att svara på frågor om läkemedel från sjukvården på ett obundet och evidensbaserat sätt. Frågorna kvalitetssäkras genom kontrasignering av specialist i klinisk farmakologi och diskussion på sittrond.

Tillsammans med läkemedelsinformationscentralerna i Göteborg (LUPP) och Uppsala (ULIC) har vi ett samarbete med våra norska kollegor, och publicerar vissa av våra utredningar (avidentifierade) i den norska databasen RELIS www.RELIS.no. Vi arbetar med att få igång en svensk söksida för databasen.

Det finns sex regionala LIC i Sverige, knutna till avdelningarna för klinisk farmakologi vid respektive universitetssjukhus. För mer information om övriga LIC och kontaktuppgifter hänvisas till http://www.lic.nu.