Fråga om läkemedel

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR utreder patientrelaterade läkemedelsfrågor från sjukvården i Norra sjukvårdsregionen - en service öppen för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, receptarier och andra med läkemedelsansvar.

Fråga om läkemedel på 1177

Om du som privatperson har frågor om din medicinering hänvisar vi i första hand till din behandlande läkare eller till Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning, tfn 0771-46 70 10 (vardagar) 08.00-20.00. I Västerbotten kan du även kontakta 1177 sjukvårdsrådgivningen, dygnet runt.

Länk till 1177.se
Elinor

Telefontid: Måndag - fredag kl 8.30-15.00 (övrig tid telefonsvarare)

Telefon: 090-785 39 10

E-post: elinor@regionvasterbotten.se 

Privata vårdgivare i hela norra regionen betalar själva för utredningen. För kostnad kontakta elinor@regionvasterbotten.se

Behandling av lämnade uppgifter

Alla frågor och utredningar sparas i anonymiserad form i en databas (Relis), gemensam för tre läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt läkemedelsinformationscentralerna i Norge, dvs inga uppgifter som kan identifiera en patient eller frågeställare kommer att finnas i databasen.  

På Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr, Elinor, lagrar vi uppgifter (som längst 24 månader) om frågeställares namn, arbetsställe samt ev kontaktinformation; detta för intern administration och statistik. Om du har några invändningar mot detta ber vi dig kontakta oss omgående.

Hur Region Västerbotten behandlar personuppgifter

Ställ en fråga till Elinor

 Namn


Befattning


Klinik/Arbetsställe


Postadress


Postnummer, ort


Telefon dagtid


E-post


Fråga


Hur snabbt önskas svar? (ange alt. 1 vecka, 1-2 v samt över 2 v)

Bedömer du frågan som mer akut får du höra av dig till elinor@vll.se eller 090-785 39 10

Om Elinor

Läkemedelsinformationscentralen svarar på läkemedelsfrågor från sjukvården. Det vill säga frågor relaterade till enskilda patienters situation avseende t ex preparatval, misstänkta biverkningar, möjliga interaktioner, risker med läkemedel under graviditet och amning. Vi tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel. Utredning av en frågeställning baseras på de kliniska uppgifterna och på kritisk värdering av tillgänglig information i form av originallitteratur, handböcker och medicinska databaser. För att säkerställa en hög kvalitet diskuteras utredningen vid en veckorond med företrädare för medicinska och farmaceutiska kompetensområden.

Detta är en kostnadsfri service för frågeställare från Region Västerbotten. För information om eventuell kostnad för frågeställare från andra region och privata vårdgivare ber vi er kontakta oss.

Tillsammans med läkemedelsinformationscentralerna i Göteborg (LUPP) och Uppsala (Ulic) har vi ett samarbete med våra norska kollegor. Sedan januari 2016 finns våra utredningar sökbara via den norska databasen relis.

www.relis.no/

Liknande centraler för läkemedelsinformation finns vid övriga universitetssjukhus i landet.

www.lic.nu