Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes som ett nationellt projekt 2015-2018 för att korta ned väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Syftet med Standardiserade vårdförlopp var att skapa en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och den som har en misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. Förutom förbättrad tillgänglighet skulle ett nytt arbetssätt inom vårdförloppen skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bättre information, ökad delaktighet och kortare väntetider. Cancerpatienterna skulle även uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård oavsett var i landet man bor.

Läs mer om varje vårdförlopp

Kontakt:
Lena Svensson, cancersamordnare
Region Västerbotten
lena.svensson@regionvasterbotten.se
072-703 70 69