Hjärta och kärl

Här finns information om hur vi i Region Västerbotten handlägger och behandlar patienter som har olika typer av sjukdomar i hjärta och kärl.

 

Utbildningsvideor om hjärtsjukdomar

European Reference Network (ERN) är ett europeiskt nätverk för vårdgivare. Nätverket sprider kunskap om diagnos och behandling av komplexa och sällsynta sjukdomar. Centrum för kardiovaskulär genetik på Norrlands universitetssjukhus är medlem av ERN GUARD-Heart, som är specialister på komplexa och sällsynta hjärtsjukdomar. På deras webbplats finns utbildningsvideor om diagnos och behandling av olika hjärtsjukdomar.

Utbildningsvideor hos ERN GUARD-Heart