Uttag frysta prov

Biobanken norr ombesörjer koordinering vid uttag av frysta prov.

En förutsättning för att få tillgång till humanbiologiskt material är att ett biobanksavtal finns upprättat. Information om detta finns under avsnitt Ansökan och avtal

Provtyper

Biobanken norr tar emot och hanterar helblod i vacutainerrör. Vanligast är rör med antikoagulantia som EDTA, heparin och citrat. Serumrör utan tillsats, med eller utan gel, är också vanliga.

Andra provtyper som hanteras är bland andra vävnad, urin, bröstmjölk, faeces, ascitesvätska, liqvor, tårvätska och saliv. 

Centrifugering och alikvotering

Helblodsrör centrifugeras och plasma, serum, buffy coat och erytrocyter alikvoteras med vätskehanteringsrobot till 0,7 mL eller 1,8 mL kryorör för infrysning vid -80˚C. Vid uttag levereras prov vanligtvis i kryorör eller eppendorfrör till forskare. Även andra format kan ombesörjas i dialog med operativ biobankskoordinator.

DNA-extraktion

DNA extraheras från buffy coat, vävnad, benmärg, pellet, helblod eller saliv. Extraktion av helblod och buffy coat görs antingen manuellt eller automatiserat. DNA-koncentration mäts genom UV-absorption vid 260 nm och med 260/280 absorbanskvot för kontroll av renhet. DNA lagras i -80˚C i 0,7 mL eller 1,8 mL kryovialer.

DNA-normalisering

DNA normaliseras efter rening till en bestämd koncentration, vanligtvis 100 ug/mL.  

RNA-extraktion

RNA kan extraheras ur vissa provtyper, det beror på hur proven är insamlade. Ta kontakt med provservicekoordinator för att utreda om RNA kan extraheras ur dina prov. RNA extraheras manuellt.

Automatiserad biobankning av prov från vätskebaserad cytologi

Cytologibiobankning sker när resultatet av det gynekologiska cellprovet har besvarats ut till klinik. Den automatiserade metoden bygger på att cellerna från provburken får sedimentera i två omgångar för att i en koncentrerad lösning överföras till kryovialer. Så länge det finns material kvar för vård och behandling, och samtycke till forskning finns, kan uttag för forskning göras på dessa prov.

 

Provservicekoordinator (PSK) Biobankskoordinator Majken Schobius
E-post
biobankennorr.op@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 51
Provservicekoordinator (PSK) Biobankskoordinator Sofia Tornéus
E-post
biobankennorr.op@regionvasterbotten.se