Provhantering

Biobanken norr erbjuder ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt att skapa möjlighet för all forskning baserad på biobanksprov. Detta samtidigt som vi kan säkerställa spårbarhetskraven som biobankslagen ställer på insamlad information.

Provtyper

Helblod i 10 mL, 6 mL eller 4 mL vacutainerrör, exempelvis med EDTA, heparin, citrat eller utan tillsats

Saliv i Oragene®-rör

Centrifugering och alikvotering

Helblodsrör centrifugeras och plasma, serum, buffy coat och erytrocyter alikvoteras till överenskomna fraktionsstorlekar i 1,8 mL kryorör.

DNA-extraktion

DNA extraheras från buffy coat eller saliv. Extraktion sker manuellt med ett extraktionskit från Qiagen. DNA-koncentration mäts genom UV-absorption vid 260 nm, med 260/280 absorbanskvot som kvalitetskontroll. DNA lagras i -80˚C i 1,8 mL kryorör.

Kvaliteten på extraherat DNA, och därmed dess användbarhet, beror på typ av prov. Bäst kvalitet erhålls från EDTA-blod.

DNA-normalisering

DNA normaliseras, det vill säga späds till en bestämd koncentration.

Kerstin Enquist Olsson Provservicekoordinator
E-post
kerstin.enquist@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 93