Nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka patientens ställning och att främja delaktighet och tydliggöra patientens ställning. Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

 

Via menyn hittar du mer information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Region Västerbotten.

 

 
 
 
 
 

Nyheter från Nära vård Prenumera på nyheter