Nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige håller på att förändras i grunden. Omställningen till en nära vård är att stärka patientens ställning och att göra invånarna delaktiga i att skapa en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Via menyn hittar du mer information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Västerbotten. Detta gör vi tillsammans, alla länets kommuner och Region Västerbotten. 

Nyhetsbrev Nära vård i Västerbotten

Läs gärna våra nyhetsbrev om nära vård i Västerbotten:

Nyhetsbrev

Vad är viktigt för dig?

En film om nära vård i Västerbotten med röster från länet.

 

Visionsfilm och arbetsmaterial

Lär mer om nära vård och hur vi arbetar med omställningen tillsammans i Västerbotten. Materialet är framtaget av Region Västerbotten och kommunerna i Umeåregionen och riktar sig brett till alla verksamheter och professioner inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Visionsfilm och arbetsmaterial Nära vård i Västerbotten

Varför nära vård?

Börja gärna med att titta på den här filmen som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en bra introduktion på ca två minuter om vad nära vård är och varför omställningen är nödvändig.