Nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige håller på att förändras i grunden. Omställningen till en nära vård är att stärka patientens ställning och att göra invånarna delaktiga i att skapa en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Via menyn hittar du mer information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Västerbotten. Detta gör vi tillsammans, alla länets kommuner och Region Västerbotten. 

Men börja gärna med att titta på den här filmen som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en bra introduktion på ca två minuter om vad nära vård är och varför omställningen är nödvändig.

 
 
 
 

Nyheter från Nära vård Prenumera på nyheter