Informationsmaterial

Här hittar du material du kan använda för att prata om Nära vård. Exempelvis powerpoints och filmer.

Materialet fylls på kontinuerligt. 

 

Saknar du något material? Hör gärna av dig till oss! 

 

Baspresentationen är en powerpoint du kan använda för att själv få en första inblick eller när du vill förklara och berätta om Nära vård för dina medarbetare. Du kan själv lägga till bilder om du vill berätta om exemeplvis goda exempel. 

Baspresentation om Nära vård

Framtidsbild och färdplan nära vård 2030

Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vården och omsorgen i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030. Den är gemensamt beslutad för samtliga kommuner i Västerbotten samt regionen. 

Färdplanen är framtagen i bred samverkan och tydliggör vägen och en gemensam viljeinriktning för omställningen till Nära vård i Västerbotten fram mot 2030.

En rapport baserad på en kvalitativ enkät gjord i Västerbotten på uppdrag av SKR, via Experio Lab, för att bidra till SKRs arbete med att följa rörelsen i riktning mot Nära vård och omsorg. 

I rapporten Värde för vem? får du ta del av vad invånarna anser vara mest värdeskapande i kontakt med hälso-, sjukvård och socialtjänst samt läsa konkreta exempel. 

Värde för vem? pdf