NYHETER 2020-12-11

Dags att söka kulturstipendier – inom film, slöjd, musik och bildkonst!

Region Västerbottens utökar sin kulturstipendieutlysning 2021 genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Filmkamera och ett filmteam som spelar in film
Från inspeningen av kortfilmen Kometen Foto: Simon Öhman-Jönsson
  • Kulturstipendiet inom film uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Ansök här
  • Kulturstipendiet inom slöjd uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Ansök här
  • Kulturstipendiet inom musik uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater. Ansök här
  • Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor. Ansök här

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. 

Sista datum att ansökan om kulturstipendier är 12 februari 2021. 

Ansökningslänk - www.projektsok.se  

 

Läs mer om Region Västerbottens kulturstipendier på Region Västerbottens webbplats

Tillbaka till nyhetslistan