NYHETER 2024-02-01

Nu kan du söka medel till ungdomsverksamhet

Region Västerbotten administrerar och handlägger medel för arrangemang och projekt som riktar sig till barn och unga. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete och som kompletterar regionens mål och verksamhet. Just nu är ansökningsperioden öppen för tre olika bidrag.

Fotografi av en barnhand täckt av blå färg.

Unga arrangörer

Unga arrangörer är ett arrangörsstöd som du som är mellan 13 och 25 kan söka för att genomföra ett kulturevenemang som riktar sig till unga i Västerbotten. Syftet med stödet är att stimulera och utveckla unga arrangörer.  

Ansökningsperiod 2024 

1 februari till 1 mars.

TRIO

TRIO är ett stöd som går att söka för att genomföra kulturarrangemang eller kulturprojekt som bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter eller kulturkonsulenter. Syftet med Trio är att genom samverkan öka kontaktytorna kring kultur i länet. 

Ansökningsperiod 2024

1 februari till 1 mars.

UtU

UtU är ett utvecklingsbidrag och kan söks av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för att utveckla sin verksamhet. Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera till variation, nytänkande och bredd för att öka ungas delaktighet och engagemang.

Ansökningsperiod 2024

1 februari till 1 mars.

 

Mer information

Riktlinjer för medel till ungdomsverksamhet inom regionala utvecklingsnämnden

 

Tillbaka till nyhetslistan