NYHETER 2019-03-26

Västerbottens kulturstipendiater 2019

Nu står det klart vilka som blir mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier 2019. Stipendiaterna uppvaktas vid en ceremoni i samband med Mötesplats Lycksele den 22 maj 2019

Kulturstipendier 2019

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och berättande. Stipendierna delas ut till sökande verksamma inom Västerbottens län.

– Västerbotten behöver alla sina konstnärer och kulturverksamma - både för att vi ska få uppleva kultur och för regionens utveckling. Jag är därför glad att Region Västerbotten varje år uppmärksammar och kan stötta några av dessa personer i deras arbete, säger Nina Björby (S) ordförande för kulturutskottet.

BILDKONST

Region Västerbottens bildkonststipendium 2019 tilldelas Sebastian Mügge, (f 1981)

Motivering:
Mügge är baserad i Umeå och verkar aktivt som konstnär nationellt och internationellt. I olika tekniker och material skapar han ett komponerat myller som skänker betraktaren ett mångbottnat innehåll och en effektfull estetisk upplevelse. Återvunna och efterlämnade föremål är inslag i Sebastian Mügges verk. Han vill nu gå vidare och utforska hur nya och komplicerade frågeställningar hanteras gällande det digitala efterlämnandet när en människa går bort; hur – och av vem – digitala dödsbon ska omhändertas och förvaltas.

För Sebastian Mügge möjliggör stipendiet research och studieresor samt produktion av en större installation som gestaltar detta högst aktuella ämne. 

TEATER

Region Västerbottens kulturstipendium 2019 inom området teater tilldelas Johanna Salander (f 1979)

Motivering:
Johanna Salander är en spännande och orädd regissör och dramatiker som utmanar och synliggör de rådande normerna i samhället vilket redan kan ses i produktioner som ”Killarna”, ”Hemligheter sökes” och den kommande ”Bastuklubben”. Johanna Salanders tidigare arbete genomsyras av en kunskap och en god känsla av samtiden. Hon skriver aldrig någon på näsan med sina verk utan försöker visa världen såsom den borde vara och inte som den är. Johanna Salander både vill och vågar problematisera den klassiska tematiken i ett grekiskt drama och ur det skapa en feministisk opera i Västerbotten. 

DANS

Region Västerbottens kulturstipendium 2019 inom området dans tilldelas Emilie Boman (f 1988)

Motivering
Emilie Boman har under flera år verkat för dansens utveckling i Västerbotten. Hennes ständiga strävan efter nya konstnärliga idéer skapar spännande sammanhang för dansen. Emile Boman har en förmåga att leka med nya uttryck och former för gestaltning som skapar samverkan mellan olika aktörer i Västerbotten. Hennes idé med att skapa Maskinbaletten är ett exempel på hennes förmåga att tänka innovativt och utanför stereotypa ramar. En idé som inte bara lockar nya publikgrupper utan också sätter dansen i ett helt nytt perspektiv.

HEDERSSTIPENIUM

Region Västerbottens hedersstipendium 2019 tilldelas Thomas Andersson 

Motivering:
Thomas Andersson har genom hela sin karriär underhållit musikaliskt samt gjort ovärderliga insatser för att bevara det västerbottniska kulturarvet. Som folkdansare och medlem i folkmusikgruppen Burträskara och genom sitt eget artisteri har han med fiolen i hand underhållit, bevarat och utvecklat den levande traditionen av musik, sång, dans och berättande i Västerbotten. Berättandet och musiken har sömlöst bundits ihop för att förmedla fullödiga upplevelser. Berättarföreställningar som ”I en sal på lasarettet” och ”Legender” har rönt framgångar såväl inom som utanför länet.

Thomas Anderssons livsgärning som kulturbärare och förmedlare gör honom till en värdig mottagare av Region Västerbottens hedersstipendium 2019.

Mer om Region Västerbottens kulturstipendier

 

För mer information:

Nina Björby (S), ordförande kulturutskottet
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan