Marcus Karlsson

FoU - Marcus Karlsson
Jag har arbetat dels som teamledare för utveckling, men också med forskning och forskningsstöd inom analys av fysiologiska signaler. På senare år har jag börjat jobba med hur man kan använda AI för att klassificera innehåll i signaler och t.ex. ultraljudsbilder. Min examen är civ.ing. i Teknisk fysik -01.

Kontakt
Telefon: 090-785 4135
E-post: marcus.karlsson@regionvasterbotten.se