Urban Wiklund

Urban Wiklund

Jag är adjungerad professor i medicinsk teknik vid Umeå Universitet och arbetar som sjukhusingenjör vid MT-FoU. Jag arbetar framför allt med forskning och utveckling av metoder för analys av olika signaler och annat data som speglar hjärtats funktion och reglering.  

De flesta av mina projekt sker i samarbete med kliniska forskare vid Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet, men jag samarbetar även med forskare vid universitet både inom och utom Sverige. 

Jag har arbetat på Norrlands Universitetssjukhus sedan 1989, men var under åren 2004-2008 anställd som forskarassistent (finansierad av Vetenskapsrådet) vid Inst. för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. 

Mina huvudsakliga intresseområden är att utveckla matematiska metoder och programvara för att analysera olika biologiska signaler, med tillämpning inom kliniska forskningsprojekt. I de flesta av dessa projekt analyseras data från olika delar av kardiovaskulära systemet. Dessutom deltar jag ofta i de statistiska analyserna i de kliniska projekt där jag medverkar. 

Examina   

  • Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell elektronik, Luleå Tekniska Högskola, 1985 
  • Teknisk licentiat i reglerteknik och industriell elektronikLuleå Tekniska Högskola, 1988.  
  • Doktorsexamen i Medicinsk teknik, Umeå Universitet, 2001 
  • Docent i Medicinsk teknik, Umeå Universitet, 2005 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Hjärtfrekvensvariabilitet 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida.   

Kontakt 
Telefon: 090-785 4021 
E-post: urban.wiklund@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet