Urban Wiklund

FoU - Urban Wiklund

Urban Wiklund tog examen 1985 som civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell elektronik från Luleå Tekniska Högskola, där han även blev teknisk licentiat i reglerteknik och industriell elektronik 1988. Under 1989 anställdes han som sjukhusingenjör vid Norrlands universitetssjukhus, först vid avd. för klinisk fysiologi, och från 1995 vid Medicinsk Teknik & Informatik (MTI). Under åren 2004-2008 var han anställd som forskarassistent (finansierad av Vetenskapsrådet) vid Inst. för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet., men arbetar sedan dess åter som sjukhusingenjör vid Norrlands universitetssjukhus, Medicinsk Teknik. Han erhöll en docentur i medicinsk teknik 2005 och 2013 blev han anställd som adjungerad lektor (25%) vid Umeå Universitet.

Huvudsakliga intresseområden är att utveckla matematiska metoder och programvara för att analysera olika biologiska signaler, med tillämpning inom kliniska forskningsprojekt. I de flesta av dessa projekt analyseras data från olika delar av kardiovaskulära systemet.
 
Wiklund har publicerat 80 st vetenskapliga journalartiklar, 30 referee-granskande konferensbidrag i s.k. proceedings (2-4 sidor), samt medverkat på över hundra andra vetenskapliga konferensbidrag.

 
Forskningsprojekt
Hjärtfrekvensvariabilitet

Vetenskapliga publikationer 
Artiklar, konferensbidrag och bokkapitel

Kontakt
Telefon  : 090-785 4021
E-post   : urban.wiklund@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet