Ledningsstab

Ledningsstaben ansvarar för att beredningen av ärenden är så korrekt att tjänstemannaledning och politisk ledning har bra underlag för sina beslut, så att de blir välgrundade och transparenta. Vi driver strategisk och övergripande kvalitetsutveckling och vi är ett stöd för organisationen i genomförande av förbättringar.

I ledningsstaben finns kompetens inom bland annat följande områden: folkhälsoarbete, jämställdhet, kris och beredskap, beställning och uppföljning av Hälsoval, juridik, GDPR, bedömningstandvård, kommunal samverkan, privata vårdgivare, kvalitetsledning och förbättringskunskap, nämndsadministration inklusive utredning och ärendeberedning, diarium, smittskydd, kunskaps- och metodstöd i utvecklings-, uppföljnings och utvärderingsarbete, samt praktiknära forskning i samverkan med universitetet.

Kontakta oss

Utvecklingsdirektör/stabsdirektör, ledningsstab

Ida C Lestander
090-785 72 40, 072-226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Beställarenheten

Anna Bergström
Telefon: 090-785 71 86
Mobil: 072-713 78 28
E-post: anna.s.bergstrom@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Folkhälsa

Maria Falck
Telefon: 090-785 71 93
Mobil: 070-647 69 66
E-post: maria.falck@regionvasterbotten.se

Enhetschef, FoU Socialtjänst

Monica Wahlström
Mobil: 073-061 91 31
E-post: monica.wahlstrom@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Juridik och säkerhet

Magdalen Alatalo Berg
Telefon: 090-785 74 48
Mobil: 070-756 69 33
E-post: magdalen.alatalo@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Kanslienhet

Sofia Jonsson
Telefon: 090-785 73 07
Mobil: 070-622 98 09
E-post: sofia.c.jonsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Memeologen

Anders Edström
Telefon: 0910-77 07 62
Mobil: 070-600 06 98
E-post: anders.edstrom@regionvasterbotten.se

Verksamhetschef, Smittskyddsenhet

Stephan Stenmark
Telefon: 090-785 14 00
Mobil: 070-969 51 40
E-post: stephan.stenmark@regionvasterbotten.se

 

Adress

Region Västerbotten
Ledningsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Margit Håkansson Stabsdirektör
E-post
margit.hakansson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 48