Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Regionens folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik och jämställd hälsa hos hela befolkningen.

Tillsammans för en god hälsa

Hälsan påverkas i stor utsträckning av hur vi bor, vilka möjligheter vi har till arbete och utbildning, vår ekonomiska situation, möjligheter till sömn och avkoppling, relationer, kulturella aktiviteter och mycket annat. Vi är därför många som måste arbete med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan i positiv riktning. Regionen har ett stort ansvar genom hälso- och sjukvården i arbetet med att främja hälsa samt att behandla och förebygga sjukdom. Men folkhälsoperspektivet måste också finnas med i arbetet med regional utveckling och i samverkan med andra aktörer i samhället.

Folkhälsopolitiskt program

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela regionen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur. Programmet gäller tills vidare.

Folkhälsopolitiskt program för Region Västerbotten 2015–2019