Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små.

Folkhälsoarbetet i Västerbotten har har en lång och på många sätt framgångsrik historia. Filmen visar Region Västerbottens resa mot världens bästa och mest jämlika hälsa.