GSTC-en metod för hållbarhet

Region Västerbotten Turism (RVT) ska verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen och har sedan ett par år tillbaka identifierat GSTC's (Global Sustainable Tourism Council), metodik som ett verktyg för att skapa hållbar turism hos företag och destinationsbolag i regionen.

GSTC är FN:s organ för turismfrågor, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen om hållbar turism bland offentliga och privata aktörer. GSTC's kriterier för hållbar turism är organiserade efter fyra huvudpunkter; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, framhäva kulturarvet och reducera miljöpåverkan. Dessa kriterier ligger till grund för utvecklingsprogrammet Västerbotten Experience som RVT erbjuder Västerbottens besöksnäringsaktörer. 

Läs mer