Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Ekonomistaben leds av regionens ekonomidirektör och är indelad i fyra enheter; controllerstöd hälso- och sjukvård, controllerstöd regional utveckling, controllerstöd regionstyrelsen samt redovisning och styrning. Vi är runt 70 medarbetare och finns där sjukhusen finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Majoriteten av oss arbetar som controller respektive ekonomiadministratör. 

Att jobba hos oss

Vår arbetsplats präglas av arbetsglädje, engagemang och kvalitet. Vi arbetar nära verksamheterna för att skapa mervärden som bidrar till ekonomi i balans och till att regionens vision och mål nås.

Som controller arbetar du med verksamheternas ledningsprocesser. Du ger stöd och underlag för att ledare ska nå mål och agera på ett sätt som bidrar till en balans mellan uppdrag, kvalitet och resursutnyttjande.

Som ekonomiadministratör arbetar du med regionens fakturahantering till kunder och med leverantörsfakturering.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten.

Gör ditt examensarbete tillsammans med Region Västerbotten

Peter Rönnholm Ekonomidirektör
E-post
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se
Barbro Johansson Controller
E-post
barbro.johansson@regionvasterbotten.se
Elisabeth Magnusson HR-partner
E-post
elisabeth.magnusson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 33
Mobil
070-561 10 33