Öron-Näsa-Hals

Streptokocktonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut rinosinuit hos vuxna
Akut rinosinuit hos barn


Öronflytning hos barn med trumhinnerör

Peroral antibiotika har ingen behandlingsvinst jämfört med lokalbehandling. Rengöring med öronmikroskopi. Om flytning kvarstår mer än 7 dagar hänvisa till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+

örondr

Terracortril

oxitetracyklin+
polymyxin B

 

med polymyxin B

Näsblödningar

Hänvisar till vårdriktlinjer Näsblödningar Region Örebro Län (sök på näsblödning örebro).
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Oron-nas---och-halssjukvard/Nasblodningar/