Kommunikationsstab

Vi arbetar med att säkerställa tydlig och enhetlig kommunikation som stöttar Region Västerbotten att nå sina övergripande mål.

Vi stöttar intern och extern kommunikation, utvecklar övergripande och gemensamma kommunikationskanaler, och stärker och utvecklar regionens varumärke.

Staben har det övergripande ansvaret för regionens externa webbplatser regionvasterbotten.se, 1177.se/vasterbotten, 1177 Vårdguidens e-tjänster samt för intranätet linda. Vi har också ansvar för regionens olika kanaler i sociala medier.

Pressrum Region Västerbotten

Adress

Region Västerbotten
Kommunikationsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Kontakta oss

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Telefon: 090-785 72 23
Mobil: 070-240 91 55
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se 

Anna Holmström
Enhetschef
Telefon: 073-068 91 30
E-post: anna.c.holmstrom@regionvasterbotten.se

Planering och media

Ulrika Johansson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 62
Mobil: 070-582 70 62
E-post: ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se

Annelie Hägglund
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 70
Mobil: 076-842 70 70
E-post: anneli.hagglund@regionvasterbotten.se

Gabriella Bandling
Kommunikatör
Telefon: 0910-77 18 85
Mobil: 073-049 46 53
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se

Jan Alfredsson
Redaktör
Telefon: 090-785 18 51
Mobil: 070-177 70 03
E-post: jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Thomas Jonsson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 18 48
Mobil: 070-612 18 48
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Per Strömbro
Kommunikatör
Mobil: 072-554 05 95
E-post: per.strombro@regionvasterbotten.se

Linn Johansson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 32
Mobil: 072-214 43 47
E-post: linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Lotta Norlander
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 89
E-post: lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Anja Knutsson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 33
Mobil: 070-685 72 33
E-post: anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Britta Näsman Fjellborg
Kommunikatör
Mobil:070-653 65 56
E-post: britta.nasman.fjellborg@regionvasterbotten.se

Malin Emilsson-Nilsson
Kommunikatör
Mobil: 073-091 54 81
E-post: malin.emilsson.nilsson@regionvasterbotten.se

Petra Olgarsson
Kommunikatör
Mobil: 073-091 48 87
E-post: petra.olgarsson@regionvasterbotten.se

Webb och intranät

Per Pennerud
Webbstrateg
Telefon: 090-785 70 98
Mobil: 070-616 70 98
E-post: per.pennerud@regionvasterbotten.se

Lisa Sturesson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 88
Mobil: 070-232 11 07
E-post: lisa.sturesson@regionvasterbotten.se

Eva Antonsson
Kommunikatör
Telefon: 073-048 31 66
E-post: eva.antonsson@regionvasterbotten.se

Övriga webbrelaterade ärenden
E-post: webbredaktionen@regionvasterbotten.se

1177 Vårdguiden

Petra Lindberg
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 67
E-post: petra.lindberg@regionvasterbotten.se

Therese Erixon
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 35
Mobil: 072-537 03 22
E-post: therese.erixon@regionvasterbotten.se

Madelene Holmgren
Kommunikatör
Telefon: 090-785 22 26
Mobil: 072- 224 46 31
E-post: madelene.holmgren@regionvasterbotten.se

Victoria Rolandsson
Kommunikatör
Telefon: 073-086 50 57
E-post: victoria.rolandsson@regionvasterbotten.se

Grafisk produktion

Mats Helgesson
Grafiker, samordnare
Telefon: 090-785 71 80
Mobil: 070-394 94 92
E-post: mats.helgesson@regionvasterbotten.se

Carina Kristiansson
Grafiker
Telefon: 090-785 72 72
Mobil: 070-314 07 04
E-post: carina.kristiansson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Sund
Grafisk formgivare, exteriör skyltning och profilskyltning, grafisk profil
Telefon: 090-785 18 49
E-post: elisabeth.sund@regionvasterbotten.se

Hans Lundkvist
Assistent
Telefon: 090-785 71 78
Mobil: 070-232 31 66
E-post: hans.lundkvist@regionvasterbotten.se

Roland Sandström
Grafiker
Telefon: 090-785 71 79
Mobil: 070-394 94 91
E-post: roland.sandstrom@regionvasterbotten.se