Kommunikationsstab

Vi är med och bygger hälsa, vård och utveckling. Hos oss får du en bred grund att stå på inom kommunikationsområdet samtidigt som du har möjlighet att specialisera dig.

Vi bidrar med vår kompetens inom alla områden för att stödja organisationen i att nå uppsatta mål och så att chefer och medarbetare kan öka sin kommunikativa förmåga. Här får du samarbeta med både medarbetare inom staben och med företrädare från andra verksamheter inom regionen.

Kommunikation för en bättre hälsa

Kommunikation behövs för att regionen ska kunna leverera hälsa, vård och utveckling till västerbottningarna. Vi vill ge det bästa kommunikationsstödet till medarbetare och chefer, samtidigt som vi arbetar för att invånarna ska får förutsättningar till ett gott liv och att må så bra som möjligt. Kommunikation är en viktig del både när det gäller att sprida goda levnadsvanor och råd om egenvård. Men också för att kunna erbjuda en god vård och omvårdnad till dem som drabbats av en sjukdom eller en skada.

Allt från artiklar till filmproduktioner

Vi kommunicerar med text, bild och film i egna kanaler som intranät, 1177.se/vasterbotten och regionens webbplats, i köpta media, på sociala medier, i print eller genom event och pr. Vi skriver de flesta texterna och fotograferar och filmar i stor utsträckning. Inom staben formger och producerar vi också tryckt material som broschyrer, tidningar och affischer.

Hos oss jobbar kommunikatörer, journalister, webbstrateger och grafiska formgivare.

Våra medarbetare är indelade i tre arbetsgrupper:

  • Webbkommunikation ansvarar för att utveckla och förvalta våra webbplatser.  
  • Planering och media ansvarar för media- och varumärkesfrågor och planerar kommunikation i utveckling, förändring och kris.
  • Grafisk produktion ansvarar för att utveckla och förvalta regionens grafiska profil.
Malin Åberg Kommunikationsdirektör
E-post
malin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 23
Charlotta Erkheikki HR-partner
E-post
charlotta.erkheikki@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 46 63