Hyrbemanningen i vården ska minska 

Sveriges alla regioner har enats om att kraftigt minska användningen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Vårt mål i Region Västerbotten är att andelen hyrbemanning ska vara högst två procent av de totala personalkostnaderna till år 2027. Vi ska endast använda hyrbemanning vid tillfälliga arbetstoppar och vakanser, när andra alternativ inte är möjliga.

Därför minskar vi hyrbemanningen

Att minska beroendet av hyrbemanning handlar inte bara om ekonomi, att värna om skattemedel och inte lägga dem på dyra hyrnotor. Det handlar också om att förbättra kontinuiteten, tryggheten och tillgängligheten för dig som patient. För många är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, som har god kunskap om patienterna och deras behov.   

Vi gör det här för att skapa förutsättningar för att satsa på våra egna medarbetare, de är vår viktigaste resurs. Med egna medarbetare får vi kontinuitet och det är en förutsättning för en säker vård för dig som patient. 

Kan påverka tillgängligheten  

Även om målet är att öka tillgängligheten till vården så kan den bli sämre på kort sikt inom vissa områden. Vi ska göra vårt yttersta för att tillgänglighet och patientsäkerhet ska påverkas så lite som möjligt. Samtidigt är det här en absolut nödvändig förändring. Ett minskat beroende av hyrbemanning gör i slutändan vården bättre för oss alla, invånare, patienter och för alla som jobbar inom vården! 

Vårt mål  

Idag är kostnadsandelen för hyrpersonal ca 4,7 procent i relation till regionens egen personals kostnad.  För 2023 motsvarade det en årskostnad för hyrpersonal på 306 miljoner kronor. Målet för 2024 är att komma under 4 procent. Till år 2027 ska målet 2 procent vara uppnått. 

Så går det 

Här presenterar vi på sikt statistik och bemanningstrender.  

Så ska vi lyckas 

Vi vet att svaren finns i verksamheten, på våra arbetsplatser. Chefernas och medarbetarnas tankar, idéer och erfarenheter är väldigt viktiga för att vi ska hitta lösningar och lyckas. Hela regionsverige jobbar tillsammans i den här frågan och det gör att vi blir väldigt starka. Vi har också ett gott samarbete med de övriga norrlandsregionerna som vi delar många gemensamma förutsättningar med. 

Det finns ingen universallösning i omställningen som fungerar för alla. På mindre orter och i glesbygd är hyrbemanning ofta ett viktigt komplement för att kunna bedriva verksamheten. På sådana platser behöver vi hitta lokala lösningar på hur vi kan locka fler att ta anställning hos oss.  

 

 

Jobbar du som hyrläkare eller hyrsjuksköterska? Välkommen att söka jobb hos oss! 

Lediga tjänster inom Region Västerbotten 

Vårt erbjudande till dig som medarbetare 

Hos oss finns det plats för dig, med alla dina erfarenheter och kompetenser. Vi tror på var och ens unika förmåga och vi vet att olikheter skapar möjligheter. Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett meningsfullt jobb där du gör skillnad. För att du ska trivas får du möjlighet till karriär oavsett om det är på bredden eller djupet. Vi stöttar din utveckling och litar på att det är du och dina arbetskamrater som tar oss framåt.  

Läs mer om vårt erbjudande till dig

Dina förmåner som anställd i Region Västerbotten 

Vi har goda anställningsvillkor med försäkringar och andra förmåner som ger trygghet genom livets olika skeden.

Läs mer om dina förmåner som regionanställd

Relaterad information

Nationellt avtal för hyrbemanning

Region Västerbotten har samtidigt från sedan i april 2024 anslutit sig till det nationella avtalet för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården, ett avtal som samtliga regioner har förbundit sig att följa. Avtalet gäller i fyra år och innehåller gemensamma krav när det gäller både kvalitet, kompetens och kostnader för bemanningstjänster. Det finns bland annat en gemensam prislista för hela landet som gör att vi inte konkurrerar med vaerandra. 

Nyheter om att minska hyrbemanning 

Användningen av hyrbemanning ska minska i Region Västerbotten (240423)