Överläkare/Specialistläkare LUS, Klinisk neurofysiologi, NHHC

Sista ansökningsdag 2020-10-18

Ansök här

Skriv ut annonsen

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Klinisk neurofysiologi är en egen basspecialitet inom Sverige och även inom EU, som bedriver metodutveckling av undersökningsmetoder samt diagnostik av sjukdomar i perifera och centrala nervsystemen med neurofysiologisk teknik. Klinisk neurofysiologi vid NUS i Umeå har 20 medarbetare och arbetet drivs patientnära med såväl grundläggande undersökningar för öppenvården som avancerade utredningar och övervakningar för den specialiserade vården. Även om ämnet är en laboratoriespecialitet utgör patientkontakten och konsultationen viktiga arbetsmoment.

Arbetsuppgifter

Som överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vid laboratoriet görs såväl rutinmässiga som avancerade elektrofysiologiska utredningar och övervakningar av de centrala och perifera nervsystemen på patienter från Norra sjukvårdsregionen. Också tolkning av undersökningar utförda vid satellitlaboratorier i regionen, samt konsultuppdrag vid sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund ingår i vårt arbete. Kliniken tillhör NHHC vid NUS men vår organisation med delegerade metodansvarsområden ger oss stort inflytande över verksamhetens utformning. Arbetet utförs huvudsakligen inom normal kontorstid.
Kliniken har såväl nationellt som internationellt forskningssamarbete och möjligheterna till forskarutbildning och forskning är goda. Ämnet har ett eget lektorat inom institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet. Som överläkare har Du självständigt ansvar för delområde och metodansvar.

Kvalifikationer

Specialistläkare med bevis om specialistkompetens inom Klinisk Neurofysiologi.
Erfarenhet krävs.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse
A973398

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2020-10-18

Arbetsgivarens referensnummer: A973398

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Om den sökandes meriter inte är sakkunniggranskade tidigare ska det ske före tillträde. Därför ska följande dokumentation bifogas.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
Specialistbevis från Socialstyrelsen, i berörd specialitet enligt kravspecifikation
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt, annars kan ej vetenskapliga meriter åberopas.
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och
eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den
sökande vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Hans Lindsten
Verksamhetschef
090/7853693
Mona Jakobsson
Bitr verksamhetschef
073-7032901

Fackliga kontaktpersoner

Måns Berglund
Läkarförbundet
mans.berglund@vll.se