Utbildning och praktik

Region Västerbotten erbjuder klinisk praktik för elever och studenter.

För dig som studerar på universitet eller högskola erbjuder vi platser för klinisk praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för dig som läser omvårdnad på gymnasiet och Komvux och eftergymnasial utbildning lärande i arbete (LIA).

Arbetsmiljöverkets riktlinjer

Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning

Prao för ungdomar