Forskning

Forskning och utveckling, FoU, är en viktig del av framtiden för oss i Region Västerbotten.

FoU ingår i vårt tredelade uppdrag: hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, samt utbildning. Vår särskilda vision för universitets- och regionsjukvården förutsätter att forskningen är stark och konkurrenskraftig. En värdefull bas för forskningen i Västerbotten är våra omfattande biobanker som rymmer prov från länets befolkning under lång tid.

För att utveckla och sprida ny kunskap på objektiv grund krävs vetenskaplig djup och bredd. Regionen vill därför bredda den patientnära forskningen och förbättra förutsättningarna för forskning och utveckling i alla verksamheter.

Spetsforskning på högsta internationella nivå

Tillsammans med Umeå universitet driver vi strategiskt viktiga profilområden och forskning på högsta internationella nivå. Sådan spetsforskning är viktig för en framgångsrik universitetssjukvård, nationellt och internationellt.

Profilområden