Forskning

Forskning och utveckling, FoU, är en viktig del av framtiden för oss i Region Västerbotten.

FoU ingår i vårt tredelade uppdrag hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, samt utbildning. Konkret handlar det om att satsa på vård, välfärd och regional utveckling. Vår särskilda vision för universitets- och regionsjukvården förutsätter att forskningen är stark och konkurrenskraftig. En värdefull bas för forskningen i Västerbotten är våra omfattande biobanker som rymmer prov från länets befolkning under lång tid.

För att utveckla och sprida ny kunskap på objektiv grund krävs vetenskaplig djup och bredd. Regionen vill därför bredda den patientnära forskningen och förbättra förutsättningarna för forskning och utveckling i alla verksamheter.

Kraftsamlar med Umeå universitet

Tillsammans med Umeå universitet kraftsamlar vi kring strategiskt viktiga profilområden och forskning på högsta internationella nivå. Sådan spetsforskning är viktig för en framgångsrik universitetssjukvård, nationellt och internationellt.

Profilområden

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Umeå  är en storsatsning där grundplåten, 175 miljoner kronor, kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och där regioner och universitet satsar 80 miljoner kronor vardera.

Avsikten är att utveckla den så kallade translationella forskningen på områdena cancer, infektionsbiologi, metabolism/diabetes och neurovetenskap. Sådan forskning handlar om sjukdomsproblem som upptäcks i vården och sedan ligger till grund för forskning. Målet är att resultaten snabbt ska kunna användas i vården.