Näringsliv och samhällsbyggnad

Ansvarar för utbildning och näringsliv, kompetensförsörjning, infrastruktur, social välfärd och planering.