Externa relationer och strategisk platsutveckling

Enheten för Externa relationer och strategisk platsutveckling ansvarar över Region Västerbottens årliga mötesplatser, internationellt arbete, påverkansarbete och kommunikation kring den regionala utvecklingen.

Externa relationer

Ett av Region Västerbottens viktigaste uppdrag är att driva arbetet för en hållbar regional utveckling i länet. För att göra det på ett framgångsrikt sätt behöver både EU:s politik och Sveriges politik bevakas och påverkas för att gemensamma utvecklingsinsatser ska bli så effektiva som möjligt.

Påverkansarbete

Påverkansarbetet stärker vår förmåga att genomföra den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidrar till att bygga en modern och uppdaterad bild av Västerbotten och norra Sverige. Arbetet genomförs genom ordinarie verksamhet och projekt vid Region Västerbotten.

Mötesplatser

Enheten för Externa relationer och strategisk platsutveckling arrangerar årligen ett antal mötesplatser. Mötesplatser som syftar till att föra samman akademi, näringsliv, det civila samhället och offentlig sektor för djupare samverkan, påverkan på flera nivåer och Västerbottens utveckling.

Representation i Stockholm och Bryssel

Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå kommun och Företagarna Västerbotten har tillsammans ett kontor i Stockholm för att du lättare ska kunna vårda dina kontakter, nätverk och genomföra möten i Stockholm.

North Sweden European Office är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens direktlänk till EU. North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. 

 

Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95
Bild på Thomas Hartman

Nyheter från Externa relationer och strategisk platsutveckling Prenumera på nyheter