Externa relationer och strategisk platsutveckling

Ansvarar för externa relationer, internationellt arbete och kommunikation om den regionala utvecklingen.

Nyheter från Externa relationer och strategisk platsutveckling