Funktionsnedsättning

Region Västerbotten erbjuder habilitering, rehabilitering, hjälpmedel, tolkservice samt råd och stöd för personer med funktionsnedsättning.