Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en av många delar i transportsystemet. Varje dag erbjuder kollektivtrafiken hundratals möjligheter att resa till arbete, utbildning, service och fritidsintressen. Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering.  Samspelet med gång, cykel, färja, bil, flyg och andra färdsätt är viktigt för resenärerna och för kollektivtrafikens attraktivitet. Genom Bussgods kan gods följa med på många av bussarna till olika platser i länet. Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet och finansierar dessutom en stor del av kollektivtrafiken.

Familj vid bussterminal

Nyheter från Kollektivtrafik Prenumera på nyheter