För vårdgivare

Samverkan är avgörande för att vi gemensamt ska utveckla framtidens hälso- och sjukvård och klara de utmaningar vi ställs inför. På de här sidorna finns information för dig som är privat vårdgivare och för dig som samarbetar med Region Västerbotten.