Det här gör regionen

Vi finns för dig som bor och verkar i Västerbotten. Våra huvudsakliga ansvarsområden är hälso- och sjukvård och regional utveckling i länet.

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som ska verka för hela länet. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Det betyder att regionen utöver ansvaret för hälso- och sjukvård också har ett regionalt utvecklingsansvar, ett ansvar för platsen Västerbotten. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Vi drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra.

Våra huvuduppdrag är:

  • Hälso- och sjukvård samt tandvård
  • Folkhälsa och social välfärd
  • Kollektivtrafik
  • Regional utveckling och kultur
  • Forskning, innovation och utbildning
  • Engagemang i länets intressen nationellt och internationellt

 

Hälso- och sjukvård

Region Västerbotten ansvarar för att västerbottningarna får den hälso- och sjukvård de behöver och har också ansvar för högspecialiserad vård i norra Sverige samt nationell högspecialiserad vård för plexus brachialisskador.

I Västerbottens län finns tre sjukhus, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå sjukhus och Lycksele sjukhus.

Region Västerbotten har hälsocentraler i länets alla kommuner. På en del orter finns också privata hälsocentraler. En del av regionens hälsocentraler är sjukstugor som också har vårdplatser.

Tillsammans med kommunerna i länet ansvarar regionen också för att den som har nedsatt funktionsförmåga ska få habilitering eller rehabilitering för att själv kunna klara sin vardag så långt det är möjligt. I habilitering och rehabilitering ingår även möjligheten att få hjälpmedel som underlättar vardagen och ökar möjligheten till ett självständigt liv.

Tandvård

Region Västerbottens uppgift är att verka för en god tandhälsa i hela befolkningen. Vården kan utföras av regionens egen tandvård, folktandvården, eller av privata vårdgivare. Regionen ansvarar för att alla barn och ungdomar i länet erbjuds en regelbunden hälsofrämjande tandvård. Genom Folktandvården ser vi också till att det finns allmäntandvård i hela länet och erbjuder specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov. Regionen bidrar också med resurser till utbildning och patientnära forskning på tandvårdsklinikerna och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Tandvård

Folkhälsa

Genom bland annat Västerbottens hälsoundersökningar tar Region Västerbotten reda på hur västerbottningarna mår och planerar insatser för att få en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Västerbotten. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna är små mellan dem som har det sämst och bäst.

Regionens folkhälsoarbete

Kollektivtrafik

Region Västerbotten ansvarar även för kollektivtrafiken i länet tillsammans med Länstrafiken i Västerbotten, kommunerna och andra aktörer som jobbar med och använder kollektivtrafiken. Regionen finansierar busstrafiken som går mellan kommunerna och över länsgränserna medan kommunerna finansierar busslinjerna inom varje kommun.

Region Västerbotten finansierar också tågtrafik i de norra regionerna tillsammans med Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Regional utveckling och kultur

Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet. I den ingår ansvarsområden som infrastruktur, näringsliv och innovationer, internationella samarbeten, strategisk platsutveckling, arbetsmarknad, turism, IT och digitalisering, utbildning, kultur, EU-projektansökningar, företagsstöd etc.

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation är viktig för hälso- och sjukvården, för välfärden och för den regionala utvecklingen. Vi har ett nära samarbete med Umeå universitet och bedriver både patientnära forskning och forskning inom spetsområden.

Folkbildning

Region Västerbotten äger Vindelns och Storumans folkhögskola. Med folkbildning ska skolorna bidra till människors möjligheter att påverka sin livssituation och engagera människor till att delta i samhällsutvecklingen.

Folkbildning är ett begrepp som används för att beskriva fri och frivillig utbildning. Förutom folkhögskolor brukar till exempel bibliotek och studieförbund betecknas som folkbildande.

Presentationsmaterial om Region Västerbotten

Ladda ned en baspresentation om Region Västerbotten, inklusive faktauppgifter som antal vårdplatser, medarbetare, produktionssiffror och mycket mer. Presentationen finns som Powerpoint.

Presentation Region Västerbotten (ppt)