Strategi och analys för regional utveckling

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län och genomför det i bred samverkan med andra aktörer i länet.

Ett collage av vyer från Västerbotten

Nyheter från Strategi och analys för regional utveckling Prenumera på nyheter