Turism

Region Västerbotten Turism är Västerbottens regionala turismorganisation. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbotten.

En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Västerbotten

Vår roll som regional turismorganisation är att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare. Vårt arbete utgår från Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och ska kunna kopplas till verksamhetsplanen för regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Ett viktigt uppdrag är att i bred samverkan ta fram, genomföra, förvalta och följa upp den regionala utvecklingsstrategin. Visionen i RUSen är utgångspunkten för all vår verksamhet och den lyder: Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft.

 

 

 

Nyheter från Turism Prenumera på nyheter