Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

 Vinterbild från Hemavan

Fotograf: Eva Moe

Revisorerna hade den 18 december sitt sista sammanträde för året 2020

Under mötet genomfördes bland annat en dialog med regionala utvecklingsnämndens presidium samt ett seminarium om försörjningen av el, vatten, värme och avlopp till länets sjukhus.

Nästa sammanträde blir den 29 januari 2021. Vi vill med detta önska alla en God Jul och Gott Nytt 2021.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se 

Kontakt

Viktig information om bemanningen på revisionskontoret med anledning av Corona
Personalen på regionens revisionskontor kommer med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån att fortsätta arbeta hemifrån under hösten år 2020. Våra arbetstider kommer fortfarande att vara 8-17 och ni kommer kunna komma i kontakt med oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå