Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Norrsken vid en fjällsjö
Fotograf: Torbjörn Thomsen

Revisorerna har granskat delårsrapporten

Regionens revisorer har granskat regionens delårsrapport per augusti 2023 och konstaterar bland annat att regionens ekonomiska läge är svårt och att resultaten inte är förenliga med god ekonomisk hushållning. I vårt nyhetsbrev nr 6 finns en sammanfattad information om granskningen. Du kan även ta del av hela granskningen här: Gr 1/2023.

Våra övriga granskningar finner du på www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar.

Revisorerna kommer att ha sitt nästa möte den 15 december 2023. 

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå