Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Fotot föreställer en isvak. Fotograf: Sofia Johansson
Fotograf: Sofia Johansson

Nya revisorer i regionen

Fullmäktige i Region Västerbotten har nya revisorer för mandatperioden 2023-2026. Den 27 januari hade revisorerna sitt första sammanträde. Samtidigt som de nya revisorerna inleder 2023 års granskningsarbete, fortsätter det gamla revisionskollegiet sitt arbete med att slutföra granskningsinsatserna om 2022 års verksamhet. Fram till april, när de avgående revisorerna ska besluta om sin revisionsberättelse för år 2022, har regionen därför dubbla revisionskollegier.

Under kommande månader ska en rad fördjupade och grundläggande granskningar slutföras och beslutas. Revisorernas nästa möte kommer att äga rum den 24 februari 2023. Läs gärna revisorernas granskningar på www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå