Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Samisk familj vid en sjö på hösten
Fotograf: Jonas Westling

Revisorerna har granskat säkerhetsarbetet

Vid sitt sammanträde den 30 september 2022 godkände revisorerna två uppföljande rapporter om Region Västerbottens IT- och informationssäkerhet. Den ena rapporten fokuserade på arbetet med IT- och informationssäkerhet (nr 1/2022). Den andra handlade om efterlevnad av GDPR (nr 2/2022). Revisorerna identifierade flera oroande brister i säkerhetsarbetet. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte gjort tillräckligt för att åtgärda brister som uppmärksammats i tidigare granskningar. Brister i IT- och informationssäkerheten kan få stora negativa konsekvenser. Det är angeläget att kvarvarande brister åtgärdas. De två rapporterna kan bli ett värdefullt underlag för det förbättringsarbete som måste genomföras. Läs revisorernas granskningar på www.regionvasterbotten/revision/granskningar/2022.

Revisorerna har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av hanteringen av kontokort inom regionala utvecklingsnämndens verksamhet. Granskningen kommer att genomföras under hösten 2022 för att ta reda på om de fel och brister i korthanteringen som revisorerna uppmärksammade år 2021, har åtgärdats.

Riskanalys är en ständigt pågående verksamhet för regionens revisorer. Under hösten 2022 intensifieras arbetet med riskanalys inför år 2023. Genom att ringa in och analysera de största riskerna i regionen identifierar revisorerna vilka områden som behöver granskas.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå