Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Fotot föreställer en isvak. Fotograf: Sofia Johansson
Fotograf: Sofia Johansson

Revisorerna har beslutat om revisionsberättelsen för år 2023

Revisorerna beslutade under sammanträdet den 15 april 2024 om sin revisionsberättelse för år 2023. Förutom revisionsberättelsen beslutade revisorerna om sex grundläggande granskningar och en översiktlig sammanställning över samtliga granskningar som gjorts under året:

  • Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2023 (Gr 6/2023)
  • Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2023 (Gr 7/2023)
  • Granskning av regionstyrelsen år 2023 (Gr 8/2023)
  • Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2023 (Gr 9/2023)
  • Granskning av redovisat resultat i årsredovisning år 2023 (Gr 10/2023)
  • Granskning av årsredovisning och årsbokslut – finansiell del (Gr 11/2023)
  • Sammanställning av iakttagelser år 2023 (Gr 13/2023)

Se även vårt nyhetsbrev nr 4 år 2024.

Revisorernas har sitt nästa möte den 24 juni 2024.

Vid frågor kontakta revisionsdirektör Richard Norberg: 090-785 70 90, richard.norberg@regionvasterbotten.se.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå