Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Vintervandring i Hemavan-Tärnaby

Fotograf: Claire Droppert

Revisorerna har haft sitt sista sammanträde för år 2021

Den 17 december hade revisorerna årets sista sammanträde. Under förmiddagen genomfördes ett seminarium om kollektivtrafik tillsammans med revisorerna i Umeå och Skellefteå kommuner.

Revisorerna godkände även två fördjupade granskningar och en förstudie:

  • Granskning av kontroll över beslut nr 4/2021
  • En förstudie om framtidens vårdinformationsstöd nr 5/2021
  • Uppföljande granskning av hantering av folkhälsobidrag nr 6/2021

Granskningarna och förstudien finns publicerade under Granskningar/2021/Fördjupande granskningar/ i menyn till höger.

Revisorerna fick även information om felaktig utbetalning av arvode i regionala utvecklingsnämnden.

REV 51-2021 Promemoria om felaktiga arvoden i regionala utvecklingsnämnden

Revisorernas missiv

Revisorernas nästa sammanträde är den 28 januari 2022. 

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå