Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Skidåkning i fjällen

Fotograf: Magnus Ström

Information från revisorernas överläggning den 26 mars 2021

 

Revisorerna beslutade om fyra fördjupade granskningar:

  • Granskning av regionens medelsförvaltning
  • Granskning av kontrollen över riktade statsbidrag
  • Granskning av invånartjänsten 1177
  • Granskning av löneutbetalningar

Granskningarna är publicerade under rubriken Granskningar/2020/Fördjupade granskningar.

Revisorerna beslutade också att godkänna fyra grundläggande granskningar för folkhögskolestyrelsen, fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati, måltidsnämnden i Skellefteå samt patientnämnden. Dessa granskningar är publicerade under rubriken Granskningar/2020/Grundläggande granskningar.

Mer information om några av de fördjupade granskningarna finns i revisorernas nyhetsbrev nr 3/2021

Nästa sammanträde är den 19 april 2021. 

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se 

Kontakt

Viktig information om bemanningen på revisionskontoret med anledning av Corona
Personalen på regionens revisionskontor kommer med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån att fortsätta arbeta hemifrån under våren år 2021. Våra arbetstider kommer fortfarande att vara 8-17 och ni kommer kunna komma i kontakt med oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå