Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Bild över vita fjälltoppar, gröna skogar och vattendrag.

Fotograf: Magnus Ström

Revisorerna har beslutat om projektplaner för 2021 års grundläggande granskningar

Vid sammanträdet den 24 maj beslutade regionens revisorer om projektplaner för grundläggande granskning av regionens styrelser och nämnder. Revisorerna beslutade även att genomföra en fördjupad granskning av regionens hantering av betalkort. 

Revisorerna har sitt nästa sammanträde den 18 juni 2021. 

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se 

Kontakt

Information om bemanningen på revisionskontoret
Revisionskontoret följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar i största möjliga mån hemifrån. Våra arbetstider är 8-17 (måndag till fredag) och ni kan kontakta oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå