Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Norrlands universitetssjukhus och Östra station
Fotograf: Jan Alfredsson

Nyheter från revisorernas sammanträde den 23 maj 2022

 

Revisorerna beslutade om projektplaner för två fördjupade granskningar som kommer genomföras under hösten 2022. Den ena granskningen handlar om arbetet för att trygga förlossningsvården och den andra granskningen är en uppföljning av regionens produktions- och kapacitetsstyrning. Granskningen om förlossningsvården planeras vara klar i januari 2023 medan granskningen av produktions- och kapacitetsstyrning planeras bli klar i december 2022.

Revisorerna beslutade även om projektplaner för sina gundläggande granskningar av regionens styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Dessa granskningar kommer redovisas för revisorerna under första kvartalet 2023.

Revisorerna har sitt nästa möte den 28 juni.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå