Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

 

Måndagen den 22 juni hade revisorerna sitt sista sammanträde innan sommaren. Vid mötet beslutade revisorerna att godkänna nio projektplaner för granskningar som kommer genomföras under hösten. Bland dessa nio är exempelvis granskningen av regionens krisberedskap och granskningen av styrning och kontroll över HR-stöd till chefer två lite mer omfattande granskningar. Mer information om vilka granskningar revisorerna avser genomföra under år 2020 hittar ni i revisionsplanen som finns under rubriken "Styrande dokument".

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

I april år 2020 presenterade revisorerna sin enkätundersökning om meddelarfrihet och tystnadskultur i Region Västerbotten. Sammanställningen från enkätundersökningen hittar du i  denna rapport: Rapport tystnadskultur

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se 

Kontakt

Viktig information om bemanningen på revisionskontoret med anledning av Corona
Från och med den 30 mars arbetar personalen på regionens revisionskontor i största möjliga mån hemifrån. Våra arbetstider kommer fortfarande att vara 8-17 och ni kommer kunna komma i kontakt med oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå