Informationsmaterial och riktlinjer

Här samlar vi korta fakta om Region Västerbotten. I vår Powerpointpresentation kan du ta del faktauppgifter som antal vårdplatser, medarbetare, produktionssiffror och mycket mer. Här får du också veta vart du vänder dig om du vill beställa regionens årsredovisning eller andra trycksaker.

På de här sidorna finns också våra regler kring fotografering och ljudupptagning och information om webbplatsen och vår närvaro i sociala medier.

Presentationer om regionen

Ladda ner och använd vår Powerpointpresentation i exempelvis undervisning eller som bildspel i en utställning. Använd gärna de texter som tillhör presentationerna. De ligger i anteckningarna i Powerpointversionen. För att nå anteckningssidorna, gå in i menyalternativet Visa och välj sedan Anteckningar.

Presentation Region Västerbotten (ppt)

PPT Region Västerbotten (pdf)

Presentation på engelska Region Västerbotten (ppt)

Presentation på engelska Region Västerbotten (pdf)

Tidning till alla hushåll i Västerbotten

I januari varje år skickar regionen ut tidningen Hälsa och vård i Västerbotten till alla hushåll i länet. Tidningen innehåller sådant som kan vara bra att veta och kontaktuppgifter.

Beställa broschyrer och andra trycksaker

Inom regionen produceras ibland broschyrer och tidskrifter. Om broschyrerna inte finns att få tag på via din mottagning kan du beställa dem från Region Västerbottnes kommunikationsstab.

Kontakta oss

kommunikationsstaben.service@regionvasterbotten.se
090-785 71 78