Informationsmaterial och riktlinjer

Här samlar vi korta fakta om Region Västerbotten. I vår Powerpointpresentation kan du ta del faktauppgifter som antal vårdplatser, medarbetare, produktionssiffror och mycket mer. Här får du också veta vart du vänder dig om du vill beställa regionens årsredovisning eller andra trycksaker.

På de här sidorna finns också våra regler kring fotografering och ljudupptagning samt information om webbplatsen och vår närvaro i sociala medier.

Tidningen "Hälsa och vård i Västerbotten" är på väg till dig

Varje år får du en tidning från oss till din brevlåda. Här kan du läsa eller lyssna på reportagedelen av tidningen digitalt. Informationen som finns i faktadelen, till exempel kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården, hittar du på 1177.se.

Tidningen Hälsa och vård i Västerbotten 2024

Presentationer om regionen

Ladda ner och använd vår Powerpointpresentation i exempelvis undervisning eller som bildspel i en utställning. Använd gärna de texter som tillhör presentationerna. De ligger i anteckningarna i Powerpointversionen. För att nå anteckningssidorna, gå in i menyalternativet Visa och välj sedan Anteckningar.

Presentation Region Västerbotten (ppt)

Filmen Hållbara ihop med svensk och engelsk undertext

 

Beställa broschyrer och andra trycksaker

Inom regionen produceras ibland broschyrer och tidskrifter. Om broschyrerna inte finns att få tag på via din mottagning kan du beställa dem från Region Västerbottens kommunikationsstab.

Kontakta oss

kommunikationsstaben.service@regionvasterbotten.se
090-785 71 78