Medicinsk teknik, forskning och utveckling

Vi bedriver medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning för att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi finns närvarande i den dagliga hälso- och sjukvårdande verksamheten likväl som i den internationella forskningens framkant. 

Med omfattande teknisk kunskap stöttar och samarbetar vi med forskare och vårdpersonal i teknisk utveckling som effektiviserar hälso- och sjukvården och i forskningsprojekt som ska leda till utveckling av nya medicinska metoder. Syftet är att stötta både prevention, klinisk verksamhet och forskning i riktning mot hälso- och sjukvårdens långsiktiga omställning där invånarens behov är i fokus.  

Medicinsk forskning innefattar ofta någon form av medicinteknisk apparatur eller metod, och är därför beroende av infrastrukturer med hög teknisk kompetens som samarbetspartner och/eller stöd. Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) är en sådan infrastruktur med närmare 30 forskare, doktorander och ingenjörer. Vi hjälper också till att förbereda för kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket bidrar till att utveckla länets näringsliv.  

Genom utbildning i samarbete med universitetet bidrar MT-FoU till att öka den medicintekniska kompetensen i vården. Vi handleder bland annat studenter som genomför projekt- och examensarbeten för att förbättra hälso- och sjukvården. På så vis bidrar avdelningen till att säkra kompetensförsörjningen inom medicinteknik även i framtiden.  

MT-FoU bidrar till att profilera Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus med spetskompetens och medicinska tillämpningar inom exempelvis områden som medicinska sensorer, mätsystem, bild- och signalanalys, biomekaniska modeller, digitalisering och AI.  

Läs mer om vår verksamhet inom forskning, utveckling och forskningsstöd samt utbildning. 

Broschyr: En kort sammanfattning av vår verksamhet och vår produktion inom våra tre områden under 2023

 

Per Hallberg Avdelningschef
E-post
per.hallberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 4086, 073-0524 553
Adress:
Norrlands Universitetssjukhus - Medicinsk teknik FoU
S-901 85
Umeå