Medicinsk teknik, forskning och utveckling

MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus är en unik avdelning i Sverige som bedriver forskning, utveckling och utbildning i världsklass i nära samarbete med sjukvården och universitetet.

Med vår spetskompetens inom medicinsk teknik hjälper vi medarbetare i Region Västerbotten eller Umeå universitet att genomföra sina projektidéer genom att erbjuda omfattande teknisk kunskap och stöd.

Långsiktighet

Genom utbildning i samarbete med universitetet bidrar MT-FoU till att öka kompetensen i vården inom området medicinsk teknik. Vårt samarbete leder också till kontakt med studenter som med vår handledning utför projekt- och examensarbeten för att förbättra hälso- och sjukvården. 

Företagsgrundande och entreprenörskap

På MT-FoU samarbetar vi kring hemsjukvård med kommunerna i Västerbotten. Vi jobbar också för att realisera innovationer t.ex. nya metoder och tekniska prototyper, i ett samarbete med bl.a. CMTF, Uminova Innovation och Innovationsslussen. I förlängningen bidrar det till att utveckla länets näringsliv.  

För att uppnå det bedriver vi verksamhet inom tre områden: forskning, utveckling och forskningsstöd samt utbildning

Broschyr: En kort sammanfattning av vår verksamhet och vår produktion inom våra tre områden under 2020

 

Per Hallberg Avdelningschef
E-post
per.hallberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 4086, 073-0524 553
Adress:
Norrlands Universitetssjukhus - Medicinsk teknik FoU
S-901 85
Umeå