Företags- och projektfinansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt och bidra till insatser som stärker länets utveckling beslutar Region Västerbotten om finansiering i form av regionala företagsstöd och projektmedel.

Kvinna jobbar inom produktion

Om finansiering i projekt och företag

Region Västerbotten beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser (1:1 medel). Medlen används som företagsstöd som ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet samt projektmedel vars syfte är att stärka hållbar konkurrenskraft i alla delar av länets gemensamma dokument.

Agenda hållbar regional finansiering-Västerbotten.pdf

Agenda för hållbar regional finansiering 2030 anger Västerbottens styrning av den regionala finansieringen inklusive krav och prioritetshöjande aspekter för ansökningar om företagsstöd och projektmedel.  

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030

Fungerar som en övergripande vägledning för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten och specificerar bland annat vilka områden som regionens projektmedel och företagsstöd kan finansiera. 

Gemensam årsrapport 2023

Gemensam årsrapport för företagsstöd, projektmedel och stöd till kommersiell service. 

 

Läs mer om projektmedel och företagsstöd nedan:

Nyheter från Företags- och projektfinansiering Prenumera på nyheter