Företags- och projektfinansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt och bidra till insatser som stärker länets utveckling beslutar Region Västerbotten om finansiering i form av regionala företagsstöd och projektmedel.

Finansiering i projekt och företag

Varje år får Region Västerbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företags- och projektstöd. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket får samhällsnyttiga följdeffekter i form av nyanställningar mm, medan projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

 

Företagsstöd och Projektmedel - Årsrapport 2022 

2022 Gemensam årsrapport företagsstöd stöd till kommersiell service och projektmedel med bilagor.pdf

 

Nyheter från Företags- och projektfinansiering Prenumera på nyheter