God, nära och jämlik vård

God, nära och jämlik vård är ett av regionens inriktningsmål som stöds av den värdegrund som finns –”ständigt bättre, patienten alltid först”. För att uppnå en god, nära och jämlik vård måste vården vara både jämlik och jämställd, inte bara ur ett genusperspektiv utan också genom att arbeta med behovs- och personcentrering.

Vården ska utgå från delaktiga patienter och vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Det nationella gemensamma systemet för kunskapsstyrning är en viktig faktor som kommer att bidra till en kunskapsbaserad och jämlik vård.