Ekonomi och planering

Ekonomistyrning är en del av regionens styrmodell och innefattar rutiner och modeller för att redovisa, budgetera, följa upp och rapportera ekonomi, personal och produktion.

Foto: Jonas Westling AB

För att uppnå god ekonomisk hushållning arbetar vi med att minska kostnader för kvalitetsbrister och öka patientsäkerheten, vi effektiviserar arbetsformer och arbetar gränsöverskridande.

Regionens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och ett underskott i bokslutet ska vara återställt inom tre år.