Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, är en enhet i Storuman, södra Lappland, som bedriver forskning, utveckling och utbildning för och i glesbygd.

Forskning och utveckling i glesbygd

För att säkerställa god hälsa och livskvalitet i glest befolkade områden behövs kunskap om de specifika utmaningar, möjligheter och behov som kan finnas i dessa områden. På Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar vi med forskning, utveckling och innovation kring god och nära vård i glesbygd, samers hälsa, rekrytering samt utbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten.

Vår huvudsakliga verksamhet består av att:

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd.
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar.
  • arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården.
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården.
  • verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin.
Andreas Lundqvist Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
E-post
andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-216 67 68

Nyheter från Glesbygdsmedicin