Smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i länet.

Vad gör smittskyddsenheten?

Vi är en administrativ enhet som bland annat arbetar med statistisk bearbetning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning samt information till såväl allmänhet som vårdpersonal.

Strama Västerbotten arbetar för att bromsa resistensutvecklingen så att antibiotika bevaras som effektiva läkemedel vid behandlingskrävande bakteriella infektioner och för att ingen ska behöva få antibiotika i onödan.

Apkoppor (monkeypox)

I flera europeiska länder, i Nordamerika och i Oceanien har fall av apkoppor (monkeypox) konstaterats. Det finns även fall i Sverige.

Sjukvården i Västerbotten rekommenderas ta kontakt med infektionsjouren om ni har en patient med misstänkt infektion med apkoppor.

Länk till Folkhälsomyndighetens samlade information om apkoppor.

Sminet, smittskyddsanmälan

Inloggning sker på www.folkhalsomyndigheten.se/Sminet (via Sjunet) denna länk gäller för samtliga vårdenheter inom Region Västerbotten. Det går att logga in via internetlänken, men regionens anställda rekommenderas att använda länk via Sjunet.

Du som har SITHS-kort

Du loggar in i SmiNet med ditt SITHS-kort. Du behöver då inget annat lösenord för att kunna skicka in anmälningar.

Du som inte har SITHS-kort

Vänd dig om möjligt till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto enligt nedan. Ett gruppkonto är gemensamt för alla på din vårdenhet. OBS! Det går inte att göra paragraf-anmäningar via gruppkonto.

Om din vårdenhet haft inloggning i den tidigare versionen av SmiNet gäller detta: För att få ett gruppkonto till den nya versionen av SmiNet måste du/din vårdenhet kontakta smittskyddssekreterare Denise Jarvis Telefon: 090-785 13 68 E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se 

I meddelandet, ange följande:

  • Som rubrik - "Ansökan gruppkonto Sminet"
  • Vilket namn din vårdenhet har i SmiNet samt det tidigare gamla lösenordet (5 siffor eller 16 tecken)
  • Verksamhetschefens namn och telefonnummer samt gärna ytterligare kontaktperson för systemet
  • Er postadress

Med dessa uppgifter som utgångspunkt gör vi en säkerhetsbedömning innan vi lämnar ut det nya lösenordet.

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skriva ut och skicka in pappersanmälningar. Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete. Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt.

Paragrafanmälningar går endast att göra elektroniskt om man loggar in med SITHS-kort. Även för paragrafanmälningar gäller att de fortsättningsvis kommer kunna skickas in på papper.

Den vårdenhet som inte kan använda SITHS vänder sig till smittskyddssekreterare Denise Jarvis Telefon: 090-785 13 68 E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se 

Vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och ska rapporteras elektroniskt via SmiNet.se framgår av svaret från laboratoriet. Mer information om detta finns i Folkhälsomyndighetens falldefinitioner och i vår lista.

Patient- och läkarinformation

 

Nyheter från Smittskydd Prenumera på nyheter