Utbildad utomlands

Du som har en vårdutbildning inom ett legitimationsyrke inom Sverige och utbildats i ett annat land inom eller utanför EU eller EES är välkommen att söka jobb i Region Västerbotten. För att kunna arbeta inom ditt legitimationsyrke krävs beslut om legitimation från Socialstyrelsen samt goda kunskaper i det svenska språket.

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis och specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Nedan kan du läsa vidare vad Socialstyrelsen ställer för krav beroende på från vilket land du har din utbildning:

Utbildad i Sverige

Utbildad inom EU eller EES

Utbildad utanför EU och EES