Biträdande avdelningschef, Neonatal-IVA, Barn- och ungdomscentrum, Umeå

Sista ansökningsdag 2024-04-21

Ansök här

Skriv ut annonsen

Om arbetsplatsen

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Neonatal-IVA är en del av Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten, en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vår verksamhet är bred och spänner över flera medicinska områden, däribland neonatologi.

På Neonatal-IVA på NUS vårdas bland annat barn som har behov av avancerad intensivvård i början av sina liv. Vi har regionansvar för all neonatal intensivvård i norra Sverige och är ett av sex Neonatal-IVA centra. Neonatal-IVA:s uppdrag innefattar alla neonatala transporter i norra sjukvårdsregionen och vi har ett eget transportteam för det uppdraget. Verksamheten är högt bemannad dygnet runt. Är det bara en intensivvårdsavdelning? Nej, här finns flera vårdnivåer, från intensivvård till intermediärvård och lättare vård på familjerum. Vi bedriver även neonatal hemsjukvård som ett led i att erbjuda trygg, god och nära vård. På Neonatal-IVA står familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård i fokus. Vår ambition är att involvera föräldrar i vården av barnet i så hög utsträckning som möjligt.

Samarbetsytorna är breda. Genom ett nära samarbete med övriga fem neonatalavdelningar i landet ser vi till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Förlossningen är också en nära samarbetspartner. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning, både medicinsk och omvårdnadsforskning.

Medarbetarundersökningar visar att trivseln är hög. Våra kompetenta och drivna medarbetare är aktiva och engagerade i vårt arbetsmiljöarbete. Vi jobbar på ett kreativt och systematiskt sätt med arbetsmiljön genom bland annat neonatalt basår med introduktion och utbildning, etisk fallreflektion, internutbildning, mentorprogram, lokal arbetsmiljögrupp och olika ansvarsgrupper.

Nu söker vi en biträdande avdelningschef till vårt chefsteam. Du kommer till en välmående verksamhet, både på basenhets- och avdelningsnivå, med goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

Arbetsuppgifter

Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du har en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa.

På Neo-IVA ingår du i ett chefsteam tillsammans med avdelningschef, två medicinska chefer och en ytterligare biträdande avdelningschef. Du är direkt underställd avdelningschefen. Tillsammans med dina chefskollegor leder och fördelar du det dagliga arbetet på avdelningen och planerar för verksamheten på kort och lång sikt. Ditt kontor ligger i anslutning till avdelningen och möjliggör att du kan varva administrativa uppgifter med medarbetarnära ärenden. Samtal såsom medarbetar- och prestationssamtal är en naturlig del i rollen som biträdande avdelningschef, likväl som att hålla arbetsplatsträffar, samverka med fackliga, tillse en god intern kommunikation samt ansvara för rekrytering, rehabilitering och arbetsanpassning.

Du är en viktig lagspelare i Barn- och ungdomscentrums långsiktiga arbete och utveckling genom din roll i basenhetens ledningsgrupp. Tillsammans i avdelningschefsgruppen på BUC jobbar vi för att resurser ska användas på optimalt sätt och att utveckla både oss själva och verksamheten. Som chefsgrupp värnar ni medarbetarnas kompetensutveckling, arbetsmiljö och delaktighet på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård. Tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet är meriterande. God förståelse för, eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården är av stor vikt.

För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person som strävar efter att vara ett föredöme, visar personlig omtanke och kan inspirera och motivera dina medarbetare. Du är duktig på att lyssna och att kommunicera budskap och ser värdet av att hela tiden ge och söka feedback. Det är naturligt för dig leda tillsammans med andra och att arbeta gemensamt mot uppsatta mål. I alla sammanhang ser du till helheten och agerar utifrån det. Du är uthållig och metodisk i ditt sätt att arbeta men är bra på att ta hjälp. Ditt ledarskap genomsyras av tillit där samarbete och lösningsfokus är centralt i varje del av arbetet.

Som person är du strukturerad, handlingskraftig och duktig på att tillvarata engagemang och driv som finns på arbetsplatsen. Tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbetar ni för Neo-IVA:s bästa, för en attraktiv arbetsplats och med familjerna i centrum.

Anställningsvillkor

Antal platser: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: TillsvidareArbetstid: TillsvidareTillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2024-04-21
Arbetsgivarens referensnummer: C185140
Ansök här i samarbete med Offentligajobb

Övrigt

Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Matilda Djärf
Biträdande verksamhetschef
0730329327
Matilda.djarf@regionvasterbotten.se

Jennie Carlhed
tillträdande avdelningschef
jennie.carlhed@regionvasterbotten.se

Fackliga kontaktpersoner

Susanne Tallbom
Kommunal
090-785 03 00

Maria Lövenvald
Akademikerförbundet SSR
0907850298