Objektspecialist Sussa vårdstöd

Sista ansökningsdag 2024-05-10

Ansök här

Skriv ut annonsen

Om arbetsplatsen

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. Nära 55 000 medarbetare i vården kommer att jobba i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs. Sussa vårdstöd är den styrnings- och samverkansorganisation som kommer att vara verksam efter produktionsstart och närmare tjugo år framåt.

Inom Sussa vårdstöd finns det idag 5 olika objektteam
• Administration och planering tex resursplanering, remiss, vårdadministration, behörigheter, organisation, åtkomst och översikter
• Utredning och Diagnosticering tex Prov- och patientbunden diagnostik och bild/multimedia
• Behandling och övervakning tex läkemedel, cytostatika, vaccination, mätvärden, akutvård, operation och anestesi/IVA
• Dokumentation och registrering tex vårddokumentation, uppmärksamhetssignalen, mobilt arbetssätt, dokumentation kopplat till barnhälsovård samt graviditet och förlossning
• Produktions och kvalitetsuppföljning tex myndighetsrapportering, Insight

Utifrån din kompetens och erfarenhet kommer du knytas till ett eller flera team.

Tjänsten är i grunden heltid men i och med det succesiva uppbyggandet av objekt Sussa vårdstöd kan tjänstgöringsgraden initial vara lägre (utifrån Sussa samverkan eller regionalt behov) och öka framöver.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa och urvalet kommer därför att göras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha kvar din anställning i din hemregion men arbeta riktat mot Sussa vårdstöd.

Arbetsuppgifter

Som Objektspecialist representerar du nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd. Du kommer att arbeta med funktionalitet, konfiguration och arbetssätt i Cosmic. Fokus är att ge användare i vården support avseende vilket arbetssätt som gäller och hur funktionaliteten ska användas i sitt sammanhang samt bidra till att vårdverksamheten f år ett bra stöd och utbildningsmaterial i sitt arbete som kompletterar det koncept som leverantören står för. I rollen som objektspecialist kommer du att kopplas till ett eller flera team och utföra arbetsuppgifter i enlighet med objektplan tex:

• Delta i objektteamforum med Cambio
• Delta i uppbyggnaden av den supportorganisationen som behövs över tid i Sussa vårdstöd
• Ta fram och uppdatera kunskapsartiklar (FAQ) utifrån tillämpning samt utveckla tillgängligt supportmaterial
• Ge support, användarstöd och utbildning i hur funktionaliteten används i sitt sammanhang inom respektive objektteams funktionsområde.
• Delta i kravställning mot leverantör tillsammans med övriga objektspecialister samt bl.a. utbildningskoordinator och Samordnare verksamhetsbehov och konfiguration.
• Ta emot och förädla kunskaper och erfarenheter från användarkontakter för att utveckla tillgängligt stöd och tillgängligt utbildningsmaterial, i samråd med utbildningskoordinator

Rollen kommer även samverka med övriga roller inom Sussa vårdstöd kopplat till ITIL- processerna så som tex ändring, problem, incident, release och driftsättning. Det dagliga arbetet sker digitalt med kollegor från övriga Sussa regionerna.

Kvalifikationer

Gymnasieutbildning. Erfarenhet av att stödja vårdverksamhet avseende IT-stöd och/eller vårdutbildad med intresse för utveckling av vårdverksamhet med tillhörande vårdinformation.

Anställningsvillkor

Antal platser: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2024-05-10
Arbetsgivarens referensnummer: C187875
Ansök här i samarbete med Offentligajobb

Övrigt

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Marie Rosengren
Objektledare Sussa vårdstöd
072-530 16 10
marie.rosengren@regionhalland.se

Per Ericson
Sektionschef IT
072-5780828
per.ericson@regionvasterbotten.se