Arbetsterapeut, Habiliteringscentrum, Umeå

Sista ansökningsdag 2021-05-25

Ansök här

Skriv ut annonsen

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering/råd och stöd samt syn- och hörselrehabilitering. Verksamheten ger habilitering/rehabilitering samt rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättningar och andra stora funktionsnedsättningar som har behov av ett omfattande och tvärprofessionellt stöd.
Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare och arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vår uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna vi möter.
Arbete sker i tvärprofessionella team och planering sker i samverkan med personen och nätverk. I arbetslagen finns kurator, psykolog, fysioterapeut, specialpedagog, läkare och arbetsterapeut. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut, gärna med specialistutbildning med inriktning habilitering och funktionshinder, till vuxenhabilitering råd och stöd. Du ska arbeta med vuxna som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar i första hand i form av autismtillstånd och /eller utvecklingsstörning.
I specialistuppdraget ingår att fungera som stöd till kollegor i verksamheten i arbetsterapifrågor, ansvara för ärendegrupp, samverka i nätverk med andra specialister i arbetsterapi inom regionen, evidensarbete, ansvara för uppdatering/utveckling av arbetsterapiprogram. Hålla sig uppdaterad i forskning och delta i utvecklingsarbete inom området arbetsterapi samt sprida kunskap i verksamheten.
Du förväntas också delta i planering och genomförande av utbildningar och gruppverksamhet för brukare/närstående och nätverk. I vårt gemensamma arbete finns du med vid kartläggning och upprättande av habiliteringsplaner. Vi arbetar utifrån ICF.
Du bidrar med din specifika kompetens till att skapa delaktighet och självständighet i vardagen för de personer som får stöd från verksamheten. Du kommer att arbeta med kartläggning av aktivitetsutförande och insatser som underlättar vardagsaktiviteter. De hjälpmedel som förskrivs inom verksamheten är kognitiva hjälpmedel.
Arbetet sker ofta i personens närmiljö genom konsultativa insatser med utgångspunkt från funktionsnedsättningen.
Planering sker med personen själv och i samverkan med närstående/företrädare utifrån behov och förutsättningar.
Arbetet sker ofta i personens närmiljö och insatser ges både till personen själv och till närmaste omgivning.
Handledning till studenter ingår i arbetet. Inom Habiliteringscentrum erbjuder vi yrkesträffar i länet. Vi strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utbildning efter behov. Introduktion i arbetet anpassas utifrån sökandes tidigare erfarenheter och kvalifikationer. Vi tillämpar flextid och har friskvård på arbetstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut gärna med specialistutbildning med inriktning habilitering och funktionshinder.
Du har erfarenhet och god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser det kan få i personens liv. Du har tidigare arbetat med personer med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och har god förmåga att samverka och förmedla kunskap till den enskilde, familj och övriga nätverk (t ex försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst) om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen ger.
Du har hög social kompetens och bidrar med sin specifika kunskap i teamarbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering för ungdomar och vuxna. Personliga egenskaper som värderas är lyhördhet, respekt för personen och familjens behov, god planering och organisationsförmåga samt god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt.
Du har körkort eftersom arbetet innebär resor i Umeå och Umeå kranskommuner
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid. Sysselsättningsgrad kan diskuteras
Tidsbegränsat till:  Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
A1027633

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2021-05-25

Arbetsgivarens referensnummer: A1027633

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar

Gerd Lundström
Avdelningschef
090-785 74 66

Fackliga kontaktpersoner

Malin Frohm
Sveriges arbetsterapeuter
0950-396 91