Akut neurologi

Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i hög grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi). Kursen rör sig i gränslandet mellan de olika områdena och stimulerar till samverkan utanför den egna specialiteten för nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård. De kompetenta och erfarna föreläsarna blandar salsföreläsningar med fallbeskrivningar, seminarier och praktiska simuleringsövningar.


 

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i neurologi samt nyblivna neurologspecialister. I mån av plats antas också neurologiskt intresserade erfarna ST-läkare eller nyblivna specialister inom anestesi, neurokirurgi, akutmedicin och internmedicin.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Kursnumret är 20230077

Läs mer om kursen på Lipus webbplats

Lipus logotyp