Information:

Datum, tid och plats

2024-03-20
17:30 - 12:00

Umeå Folkets hus, Väven, Bildmuseet

Kostnad
2000 kr

Aktiviteten riktar sig till
Bibliotekspersonal


Marskonferensen 2024

TUNNA RÖDA LINJEN

Marskonferensen 2024 fokuserar på tillgång och tillgänglighet. Vi fördjupar vi oss i frågor om utbud, delaktighet, inkludering och rättvisa.  


Varför exkluderar vi ibland, trots att våra biblioteksuppdrag innefattar alla?  
Hur kan vi tillsammans göra bibliotek till inkluderande och tillgängliga för alla?  
Hur garanterar vi en öppen biblioteksverksamhet, utan censur eller otillbörlig påverkan?
Är biblioteken den tunna röda linjen mellan civilisation och barbari?

Välkommen till Umeå 20-22 mars 2024

Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism  
Neil Gaiman


Planering för konferensen pågår. 

konferenswebben och Facebook kan du följa arbetet. 


Sista anmälningsdag är 8 mars.

Till anmälan

Tillbaka till kalendariet